KD-790B

Bracket Shelf Holder

KS-010 / Bracket Shelf Holder

L Bracket Shelf Holder

17cmW x 0.4cmD (Set for two)